Allmänna villkor

Villkor vid köp av trycksaker  -  Printhuset Sthlm AB  org.nr: 556678-7189

 

  Priser        Samtliga priser anges exklusive moms.

  Betalning       Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar om inget annat överenskommits.
             Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning.
             Vi förbehåller oss rätten att neka ett köp.
             Om vi nekar köp p.g.a. kreditvärdighet så går det alltid bra att köpa mot förskottsfaktura.
             Vid betalningspåminnelse tillkommer en avgift på 50 sek samt dröjsmålsränta med 12%.
             Om betalning ej kommit oss tillhanda senast 10 dagar efter sista påminnelsen lämnas
             ärendet vidare till inkassoföretag. 

  Leverans        Leveranstid räknas i arbetsdagar (måndag - fredag, dock ej helgdagar eller dag före röd dag)

  Förseningar        Förseningar orsakade av att fraktbolag inte håller sina utlovade leveranstider ansvarar inte Printhuset Sthlm AB för.
                Fraktbolaget är ansvarig för skador som uppkommit under frakt. Är godset skadat vid leverans så ska chauffören
                notera det på fraktsedeln. Printhuset Sthlm AB står inte för leveransskador orsakade av fraktbolaget.
                Printhuset Sthlm AB ansvarar under inga omständigheter för ekonomisk skada som beror på försenad leverans,
                skadade trycksaker, felaktigt tryck m.m.

  Reklamation       Reklamation av trycksaker skall ske inom 5 arbetsdagar efter det att kund fått trycksaken levererad.
                Reklamation görs på info@printhuset-sthlm.se
                Ange ordernummer i ämnesraden.
                Det går även bra att ringa oss på telefon 08-684 22 400

  Tryckmedia      Printhuset Sthlm AB ansvarar aldrig för ekonomiska krav från tredje part som uppkommit p.g.a. att kund använt
                 bilder, texter, logotyper, typsnitt m.m. som kund ej äger rätt att använda. Krav från tredje part skall alltid
              ställas till kund och ej till Printhuset Sthlm AB. Tänk på att tryckfärger, bilder m.m. kan se annorlunda ut i tryck än vad du ser på datorn.

                                        Är du väldigt noga med färger, bilder m.m. så skicka ett färgprov till oss eller begär ett korrektur innan tryckstart.

  Returer/Återköp   P.g.a. att vi trycker efter kundens unika tryckoriginal så tillämpar vi inte returer/återköp.

  Priser i webbshop Om priset på en produkt skulle vara felaktigt p.g.a. tekniska problem eller felinlagda priser så förbehåller
               sig Printhuset Sthlm AB rätten att annullera ordern om kund inte godtar det nya priset.

  Force Majeure     Printhuset Sthlm AB ansvarar ej för förseningar som påverkats/beror på Force Majeure.

  Tvist            Eventuell tvist mellan kund och PH avgörs i Stockholms Tingsrätt. Vi följer även ARN:s beslut vid köp av privatperson.