ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor vid köp av trycksaker / expo+event  -  Printhuset Sthlm AB  org.nr: 556678-7189

 

Priser        

Samtliga priser anges exklusive moms.

Betalning       

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor: Företag 30 dagar / Privatperson 10 dagar, om inget annat överenskommits. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning. Vi förbehåller oss rätten att neka ett köp. Om vi nekar köp p.g.a. kreditvärdighet så går det alltid bra att köpa mot förskottsfaktura. Vid betalningspåminnelse tillkommer en avgift på 50 sek samt dröjsmålsränta med 12%. Om betalning ej kommit oss tillhanda senast 10 dagar efter sista påminnelsen lämnas ärendet vidare till inkassoföretag. 

Leverans        

Leveranstid räknas i arbetsdagar (måndag - fredag, dock ej helgdagar eller dag före röd dag)

Förseningar       

Förseningar orsakade av att fraktbolag inte håller sina utlovade leveranstider ansvarar inte Printhuset Sthlm AB för. Fraktbolaget är ansvarig för skador som uppkommit under frakt. Är godset skadat vid leverans så ska chauffören notera det på fraktsedeln. Printhuset Sthlm AB står inte för leveransskador orsakade av fraktbolaget. Printhuset Sthlm AB ansvarar under inga omständigheter för ekonomisk skada som beror på försenad leverans, skadade trycksaker, felaktigt tryck m.m.

Reklamation      

Reklamation av trycksaker skall ske inom 5 arbetsdagar efter det att kund fått trycksaken levererad. Reklamation görs på info@printhuset-sthlm.se . Ange ordernummer i ämnesraden.  Det går även bra att ringa oss på telefon 08-684 22 400

Tryckmedia      

Printhuset Sthlm AB ansvarar aldrig för ekonomiska krav från tredje part som uppkommit p.g.a. att kund använt bilder, texter, logotyper, typsnitt m.m. som kund ej äger rätt  att använda. Krav från tredje part skall alltid ställas till kund och ej till Printhuset Sthlm AB. Tänk på att tryckfärger, bilder m.m. kan se annorlunda ut i tryck än vad du ser på datorn. Är du väldigt noga med färger, bilder m.m. så skicka ett färgprov till oss eller begär ett korrektur innan tryckstart.

Returer/Återköp   

P.g.a. att vi trycker efter kundens unika tryckoriginal så tillämpar vi inte returer eller återköp.

Priser i webbshop

Om priset på en produkt skulle vara felaktigt p.g.a. tekniska problem eller felinlagda priser så förbehåller sig Printhuset Sthlm AB rätten att annullera ordern om kunden inte godtar det nya priset.

Force Majeure    

Printhuset Sthlm AB ansvarar ej för förseningar som påverkats/beror på Force Majeure.

Tvist           

Eventuell tvist mellan kund och Printhuset Sthlm AB avgörs i Stockholms Tingsrätt. Vi följer även ARN:s beslut vid köp av privatperson.