Broschyrer

 
Priser      Samtliga priser anges exklusive moms.

Betalning     Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar om inget annat överenskommits.
         Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning.
         Vi förbehåller oss rätten att neka ett köp.
         Om vi nekar köp p.g.a. kreditvärdighet så går det alltid bra att köpa mot förskottsfaktura.
         Vid betalningspåminnelse tillkommer en avgift på 50 sek samt dröjsmålsränta med 12%.
         Om betalning ej kommit oss tillhanda senast 10 dagar efter sista påminnelsen lämnas
         ärendet vidare till inkassoföretag. 

Leverans       Leveranstid räknas i arbetsdagar (måndag - fredag, dock ej helgdagar eller dag före röd dag)

Förseningar        Förseningar orsakade av att fraktbolag inte håller sina utlovade leveranstider ansvarar inte Printhuset Sthlm AB för.
             Fraktbolaget är ansvarig för skador som uppkommit under frakt. Är godset skadat vid leverans så ska chauffören
             notera det på fraktsedeln. Printhuset Sthlm AB står inte för leveransskador orsakade av fraktbolaget.
             Printhuset Sthlm AB ansvarar under inga omständigheter för ekonomisk skada som beror på försenad leverans,
             skadade trycksaker, felaktigt tryck m.m.

Reklamation     Reklamation av trycksaker ska göra inom 5 dagar efter att kund fått trycksaken levererad.
              Reklamation görs på info@printhuset-sthlm.se
              Ange ordernummer i ämnesraden.
              Det går även bra att ringa oss på telefon 08-684 22 400

Tryckmedia       Printhuset Sthlm AB ansvarar aldrig för ekonomiska krav från tredje part som uppkommit p.g.a. att kund använt
              bilder, texter, logotyper, typsnitt m.m. som kund ej äger rätt att använda. Krav från tredje part skall alltid
           ställas till kund och ej till Printhuset Sthlm AB.

Returer/Återköp   P.g.a. att vi trycker efter kundens unika tryckoriginal så tillämpar vi inte returer/återköp.

Priser i webbshop Om priset på en produkt skulle vara felaktigt p.g.a. tekniska problem eller felinlagda priser så förbehåller
            sig Printhuset Sthlm AB rätten att annullera ordern om kund inte godtar det nya priset.

Force Majeure   Printhuset Sthlm AB ansvarar ej för förseningar som påverkats/beror på Force Majeure.

Tvist         Eventuell tvist mellan kund och PH avgörs i Stockholms Tingsrätt. Vi följer även ARN:s beslut vid köp av privatperson.Broschyrer i fullfärg. 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 eller 32 sidor.
Vill du ha fler sidor eller annat format/papper så kontakta oss.
Välj format, i nästa steg väljer du antal sidor och pappers kvalité.
Har du frågor om broschyrer så kontakta oss så hjälper vi dig.