2018/01/22

Stor undersökning för Hyresgästföreningen

Enkätfabriken är ett undersökningsföretag, som genomför undersökningar åt såväl företag som offentliga aktörer och ideella organisationer. Enkätfabriken har i flera år samarbetat med Printhuset för framtagningen av de postala undersökningar och enkäter som skickas ut. Sommaren 2016 genomförde Enkätfabriken för Hyresgästföreningens räkning en nationell hyresundersökning, där över 110 000 enkäteter skickades ut till hushåll runt om i Sverige. Printhuset stod även i detta fall för framtagning och utskick av enkäterna och det spännande resultatet av undersökningen finns att ta del av på DinVärd.se.